Hatay GGK
Hatay GGK

Misyonumuz

-Girişimcilerimize, gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak, dünyada rekabet edebilecek ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konularında yardımcı olmak ve yönlendirmektir.
-Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireylerle aynı ortak noktada buluşmaktır.
- Şeffaf yönetim tarzı ile yapılacak her türlü çalışmadan üyelerimizin haberdar ve katılımcı olmalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

- Sosyal sorumluluk ve dayanışma ruhunu geliştirmek
- Bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi bir kuruluş olmaktır.
- Üyelerimizin güçbirliği halinde kent ekonomisi ve sosyal yapısı için projeler üretmek
TOBB Haber Arşivi